Om Stress

Når livet byder på længerevarende eller tiltagende krav, der overstiger vore ressourcer, og vi rammes af af stress, optræder ofte mange forskellige symptomer samtidig. 

Der kan være tale om alt fra hovedpiner, muskelspændinger, og spændte, ømme led, mavesmerter og måske gentagne infektioner i kroppen. Listen med mulige symptomer er lang. 

Men fælles for dem er, at de alle repræsenterer sunde reaktioner på usunde eller ofte ekstraordinære situationer.

Når vi rammes af stress over længere tid, begynder kroppen at nedbryde sig selv. Vi kan  blive syge efter længerevarende stressperioder, fordi vores immunforsvar belastes. 

Åndedrættet ændrer sig under stress, idet vores primære vejrtrækningsmuskel Diagphragma hæmmes i sin funktion. I stedet tager vores sekundære vejrtrækningsmuskler over. Det vil sige ryg-, nakke-, skulder-, og halsmuskulatur. Det flytter vores åndedræt opad i brystkassen, og det kan have karakter af hyperventilation.

Det er via kroppen og åndedrættet, at vi har bedst adgang til at reducere stresssymptomer. Derfor vil min tilgang til behandling af langvarig stress rette sig mod sammenhængen mellem åndedræt, krop og fysiske og psykiske symptomer. Behandlingen vil have fokus på følgesygdommene , blandt andet angst og depression.