Psykoterapi

Individuel psykoterapi er i første omgang baseret på samtalen. 

Under første session skal du fortælle lidt om, hvad det er, du kommer med. Det er godt, hvis du kan komme med nogle konkrete eksempler på de problematikker der er.  Det vil også være der, hvor vi lærer hinanden at kende. 

Når du har fortalt din historie og lidt om din baggrund, vil jeg komme med et bud på, hvad der kan være på spil, og hvad vi kan gøre i terapien, og jeg vil komme med et bud på tidshorisonten. 

Det er vigtigt, at du får mulighed for at se mig an, og det er i høj grad vigtigt, at du skal have mulighed for at vurdere, om jeg er den rigtige terapeut for dig. Kemien skal være i orden.

Du vil opleve, at jeg ofte vil spørge ind til, hvad der sker i din krop, mens du fortæller. Det at bemærke kroppens sansninger undervejs er en vigtig del af den psykoterapeutiske proces. De sansninger og følelser, der knytter sig til fortællingen, er vigtig information i den terapeutiske samtale.

Jeg er mig meget bevidst om, at det kan være forbundet med ængstelighed og ubehag at tage de første skridt i retning af at kontakte en psykoterapeut, og den begyndende kontakt til alt det svære. Når du kommer her, er det min forforståelse og det er noget der er vigtigt at få italesat også.