Spring til indhold

Om Psykoterapi

En psykoterapeut kan hjælpe med at identificere og bearbejde forskellige former for psykisk lidelse og smerte. Her er der mulighed for at få hjælp til at skabe sammenhæng i og forståelse for et lidelsesfuldt indre. Her kan der arbejdes med at skabe mening med, og refleksion over tidligere og nuværende oplevelser, mønstre, handlinger, som her-og-nu kan være begrænsende. 

Psykoterapi giver mulighed for psykologisk modning og forandring, og for at danne sammenhæng mellem krop, tanke, følelser og handlinger.

Det kan via terapi være muligt at danne nye indsigter, og se sig selv og sine symptomer i nye perspektiver.

En psykoterapeut tager udgangspunkt i samtalen med klienten, og bruger sig selv i det  samspil, der skal være i rummet, for at klienten både føler sig set, hørt og forstået. Det er et krav på alle psykoterapeutuddannelser, at terapeuten selv skal gå i terapi og træne de psykologiske og psykoterapeutiske metoder i teori og praksis.

Læs mere hos Dansk Psykoterapeutforening

Man kan henvende sig til en psykoterapeut af mange årsager. Det kan blandt andet handle om:

Angst, depression, stress og mindreværd. Men også forskellige personlige krisesituationer, hændelser med traumebaggrund og komplicerede sorgforløb vil være relevant. Men i det hele taget smerteoplevelser, der føles overvældende og udenfor egen mestringsevne, kan der arbejdes med i en psykoterapeutisk relation.

Smerte påvirker os langt udover blot den strukturelle og kropslige smerte. Her kan psykoterapi være en stor hjælp.