Spring til indhold

Om Psykoterapi

En psykoterapeut kan hjælpe med at identificere og bearbejde forskellige former for psykisk lidelse. Hos en psykoterapeut er der mulighed for at få hjælp til at skabe sammenhæng og forståelse for et lidelsesfuldt indre. Her kan der arbejdes med at skabe mening med, og refleksion over tidligere og nuværende oplevelser, mønstre, handlinger, som her-og-nu kan være begrænsende. 

Psykoterapi giver mulighed for psykologisk modning og forandring, og for at danne sammenhæng mellem krop, tanke, følelser og handlinger.

Det kan via terapi være muligt at danne nye indsigter, og se sig selv og sine symptomer i nye perspektiver.

En psykoterapeut tager udgangspunkt i samtalen med klienten, og bruger sig selv i det  samspil, der skal være i rummet, for at klienten både føler sig set, hørt og forstået. Det er et krav på alle psykoterapeutuddannelser, at terapeuten selv skal gå i terapi og træne de psykologiske og psykoterapeutiske metoder i teori og praksis.

Læs mere hos Dansk Psykoterapeutforening

Tematikker i psykoterapeutiske forløb kan blandt andet handle om:

Ængstelighed, depression, stress og mindreværd. Men også forskellige personlige krisesituationer, traumatiske oplevelser og komplicerede sorgforløb. I det hele taget oplevelser, der føles overvældende og udenfor egen mestringsevne, er temaer i en psykoterapeutisk relation.

Vi ved at kropslig ubehag og smerter, påvirker os langt udover blot det strukturelle og kropslige. Det gør noget ved os. Vores tanker og følelser påvirkes af langvarige smerteforløb, et støttende samtaleforløb med håndtering og stressreduktion kan være en stor hjælp.