Om Kropsterapi

I den kropsorienterede psykoterapi er hænderne ofte et vigtigt værktøj. Det er i den direkte kontakt mellem den terapeutiske berøring og kroppen, at vi falder til ro. Det er i det møde, at vi kan regulere et stresset, uroligt eller måske ængsteligt kropsligt nervesystem. Det er i det møde, vi kan dæmpe smerte. Både den fysiske og den psykiske.

Det er ved hjælp af blide, manuelle terapeutiske teknikker, at vi kan få adgang til regulering af ubalancer og dermed afspænding. Det er den ubevidste del af vores nervesystem, det der kaldes det autonome nervesystem, vi blandt andet påvirker igennem kropsterapien. Her er åndedrættet blandt andet funderet.

Målene med kropsterapi har mange facetter. Det kan handle om bare at tage imod og være. Og det kan handle om at få kontakt til den “glemte” krop, og bare sanse. At være tilstede.

Det kan være den helt spæde begyndende kontakt til overfladen, og det kan være dybe sansninger, hvor følelser er koblet på. Du kan begynde at lytte til kroppen på en ny måde, og få en anden opmærksomhed på dig selv.

Men i det hele taget er kropsterapi også bare en kropslig opmærksomhed i forbindelse med den terapeutiske samtale. At træne din opmærksomhed på kroppens signaler i nuet. Mange af disse sansninger kan være et udtryk for kroppens hukommelse, der begynder at give tegn, dens måde at gøre opmærksom på sig.

Særligt er dette vigtigt, når vi arbejder med traumeoplevelser, oplevelser med så stor overvældelse at de frakobles vores bevidsthed, og glemmes, så at sige.

Kropsterapien kan altså både være et supplement til den individuelle samtale, og den kan være et tiltag helt for sig. I begge er det nærvær og kontakten i mellem to nervesystemer, terapeutens og klientens, der er helende.de