Spring til indhold

Om Kropsterapi

I den kropsorienterede psykoterapi er hænderne et vigtigt værktøj. Det er i den direkte kontakt med den terapeutiske berøring, at kroppen reagerer. Det er i det møde, at vi kan regulere et stresset, uroligt eller måske ængsteligt nervesystem. Det er i det møde, vi kan lære at dæmpe smerte. Uanset årsagerne.

I arbejdet med traumer er det altid med kroppen som base. Vi kigger efter og forfølger sporene vi ser.

Manuelle terapeutiske teknikker giver adgang til regulering af ubalancer og dermed afspænding. Det er den ubevidste del af vores nervesystem, det der kaldes det autonome nervesystem, vi blandt andet kan påvirke igennem kropsterapien. Her er åndedrættet blandt andet funderet.

Målene med kropsterapi kan være mangfoldige. Det kan handle om bare at tage imod og være. Og det kan handle om at få kontakt til den “glemte” krop, og bare sanse. At være tilstede. Det kan være den helt spæde begyndende kontakt til overfladen, og det kan være dybe sansninger, hvor følelser er koblet på. 

Men kropsterapi er også bare en kropslig opmærksomhed i forbindelse med den terapeutiske samtale. At træne din opmærksomhed på kroppens signaler i nuet. Mange af disse sansninger kan være et udtryk for kroppens hukommelse, dens måde at gøre opmærksom på sig.

Særligt er dette vigtigt, når vi arbejder med traumeoplevelser, oplevelser med så stor overvældelse at de frakobles, dissocieres, vores bevidsthed, og glemmes, så at sige. Ofte vil traumer kunne trigges igen og igen, og opleves som spor i kroppen af uro, rastløshed, ubehag, spænding eller andet, hvor nervesystemet aktiveres. Denne aktivering kan reguleres i terapien med kroppen som redskab.