Spring til indhold

Om Mette

Jeg er uddannet fysioterapeut fra 1997, og har i mange år interesseret mig for og arbejdet med den komplekse rygpatient. Særligt de tilbagevendende og langvarige smerteproblematikker. Det har derfor været vigtigt for mig at forstå, hvad smerte er, og har brugt, og bruger fortsat meget tid på, at følge med i den nyeste smerteforskning. 

Jeg har igennem mange år arbejdet som fysioterapeut på FysioDanmark Bülowsvej Frederiksberg. Jeg ser i mit daglige arbejde, hvor komplekst, langvarigt og invaliderende et rygforløb kan være for patienten. Og jeg ser, hvilke omkostninger det kan have for den enkelte patient. 

Når jeg ser patienten første gang, er jeg meget optaget af at høre hele deres historie. Det er vigtigt for mig at forstå, hvad der ligger bag denne. Ofte fortæller patienterne om rygsmerter, der påvirker hele deres dagligdag i alt, hvad de foretager sig, tænker og føler. Deres tanker kredser omkring smerterne konstant, og de påvirker deres humør og begrænser dem i deres liv/deres livskvalitet. Mange fortæller, de har måtte fjerne alt, hvad der for dem er værdifuldt, sport, hobby, leg med børnebørnene. Derfor kan følelsen af social isolation og ensomhed være tilstede også.

Dette mangefacetterede symptombillede er meget, meget almindeligt, og det interesserer mig, og berører mig. 

Derfor begyndte jeg i 2016 på en 4-årig uddannelse til psykoterapeut.

I september 2020 færdiggjorde jeg min uddannelse på PUC, Psykoterapeuternes Uddannelsescenter på Frederiksberg. PUC lægger stor vægt på neuroaffektive teorier, hvor blandt andet udviklingspsykologi og tilknytningsteorier er vigtige elementer og sammenkædes med nyeste hjerneforskning .

Jeg er i høj grad interesseret i relationen og kontakten i terapien. For mig er den terapeutiske alliance, kontakten mellem dig og mig, afgørende for en god relation og baggrunden for psykiske og fysisk udvikling. 

Desuden er jeg meget optaget af heling efter traumer. Jeg er optaget af at der i helbredelsen af traumer, også kan være mulighed for psykologisk udvikling og forvandling. I dette ligger det absolut nødvendige kropsarbejde og forståelsen af kroppens evne til helbredelse.

Jeg er forpligtet til at gå i egenterapi samt modtage supervision. Det er afgørende for, at jeg kan være en tryg base for mine klienter.

Min grunduddannelse som fysioterapeut bliver løbende suppleret med kurser og workshops særligt inden for smerteforskning og smertehåndtering.