Fysioterapi

Hvis du henvender dig, fordi du har langvarige eller tilbagevendende rygsmerter, der kræver en dybere fysioterapeutisk udredning, mødes vi på FysioDanmark Bulowsvej på Frederiksberg.

Det er en god ide, hvis du medbringer, hvad du har af journaluddrag, eller anden tekst, der beskriver undersøgelsesfund eller behandlingstiltag, du tidligere har været igennem.

Det er vigtigt for mig, at høre hele din historie, der beskriver din rygsituation. Derfor vil første konsultation handle meget om, hvad du har været igennem,  og hvilke konsekvenser det har for dig i dag. Jeg er nysgerrig efter at vide, hvad du tænker om din situation, og dine forventninger til fysioterapien.

Desuden er det vigtigt at få klarlagt, om der er ting, du er holdt op med, aktiviteter du undgår, eller helt trækker dig fra, måske fordi du forestiller dig, at det ikke er sundt for din ryg.

Når jeg har hørt din historie,  sikrer jeg mig, at jeg har forstået dine mål for behandlingen. Det er vigtigt, at du får udtrykt alle dine ønsker og bekymringer. Og vi lægger derfra sammen en plan for dit forløb, hvor mestringsstrategier og egenhåndtering vil være nogle af nøgleordene.

Gennem Vilby Terapi har jeg ikke overenskomst med sygesikringen, og kan ikke tage imod henvisninger fra din læge. Til gengæld har vi mulighed for at sætte andre og videre rammer op for dit forløb. Jeg sætter for eksempel altid en time af til den første konsultation. Så når vi at komme godt omkring hele din situation. 

Er du medlem af Sygeforsikringen danmark, kan du stadig få tilskud derfra.

Læs mere her: FYSIO DANMARK Bülow