Spring til indhold

Om Smerter

Smerter er en individuel, sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, og mange faktorer er i spil. Grundlæggende er vores oplevelse af smerte en kompleks interaktion af både biologiske, psykologiske og sociale faktorer.

Smertetilstande kan opstå akut på baggrund af en skade i kroppen. Der vil ofte være overensstemmelse mellem selve skaden og smerteoplevelsen. Afhængig af skadens omfang og den aktuelle struktur, vil smerten aftage efter en periode med vævsheling, og den vil gå i selv igen. Nogle akutte skader kræver, at vi henvender os til egen læge eller skadestue for at modtage behandling.

Men smerter kan også være til stede, uden der er nogen skade på vævet.

Smerter der er tilbagevendende, langvarige som eksempelvis rygsmerter, aftager ikke af sig selv. Dette på trods af, at der ikke under lægelige undersøgelser kan findes en underliggende fysisk årsag. Ofte er det et udtryk for en øget sensibilitet i ryg og nervesystem. Det er helt normalt, men de smerter er langt mere komplekse, og er påvirkede af mange forskellige faktorer. Eksempler på disse kunne være stress, dårlig søvn, tidligere smerteoplevelser, -erfaringer, traumer, fysisk form og kondition, samt egne overbevisninger om, hvad der er galt m.m.

For mange betyder det en ængstelighed og social isolation, der gør dem yderligere sårbare. Det er i undgåelsen af de situationer og aktiviteter, der har virkelig betydning for os, at vi kan blive fanget i en ond cirkel af smerte, katastrofetanker, hyperårvågenhed og spændinger, som igen får os til at undgå yderligere konfrontation med de samme aktiviteter og situationer.

Her kan du læse patienthistorier (engelsk).