Kropsterapi


I kropsterapien arbejder vi med forbindelsen mellem krop og psyke. Via kropsarbejde kan vi få kontakt til vores helt dybe lag, der hvor følelserne ligger. 

Via kropsarbejde kan vi arbejde med både den psykiske og den fysiske smerte. Vi kan bearbejde kropslige symptomer, og sansninger, som alle er der af en årsag. Det er et vigtigt trin på vejen til håndteringen af smerter.

I de kropsterapeutiske behandlinger tager jeg ofte udgangspunkt i nuet, og i det du kommer med.  

Der er ikke en særlig tilgang eller metode,  jeg benytter mig mest af. Manuelle behandlinger på briks, afspændingsteknikker på en måtte eller enkle kropsterapeutiske øvelser og mindfulness, er alle værdifulde metoder for mig. 

En enkelt session kan indeholde flere dele. 

Jeg er altid opmærksom på, hvad der sker i din krop under behandlingerne. Muskulære spændinger, smerter, dit åndedræt, angstsymptomer og andre tegn, fysiske som psykiske, der kan komme til stede, er alle vigtige informationer. 

Jeg vil afpasse min tilgang derefter.

I kropsterapien handler det om regulering af dit nervesystem. Vi arbejder kropsligt med det autonome nervesystem, og øver dig i at kunne mærke signalerne fra dette. Derfor også fokus på åndedrættet, der er den direkte vej til fordybelse og ro.