Spring til indhold

Om Sorg og Tab

Vi vil alle blive konfronteret med sorg på et eller andet tidspunkt i livet. Sorg er en naturlig følelsesmæssig reaktion på dødsfald. Ofte i forbindelse med tabet af en man har været nært knyttet til. Men sorg opstår også i forbindelse med tab i det hele taget, hvor tabet kan handle om andet end dødsfald. Eksempelvis kan tabet handle om at have afsluttet et forhold til sin kæreste, mistet sit job, eller ved oplevelsen af tab efter en skilsmisse.

Sorgreaktionen kan opstå som følge efter en ulykke eller invaliderende skade eksempelvis i forbindelse med sport. Her kan det konkret handle om tabet af sin førlighed. Når dette tab betyder et stop for det, der for den enkelte er meningsfuldt og giver livskvalitet, kan det udvikle både angst, depression og måske tab af identitet eller drømme om fremtiden.

Læs mere her (engelsk)

For mange vil sorg medføre en stresstilstand, hvor der være en mængde symptomer, som både er forventelige, men også helt naturlige. Det kan være fysiske og følelsesmæssige reaktioner, smerte, men også tankerne kan være påvirkede og oplevelsen af meningsløshed og ensomhed kan være til stede.

Normalt vil en sorgreaktion følge et forløb, der er genkendeligt for de fleste. Det vil aftage efter nogle måneder, og være i et leje, hvor man kan svinge fleksibelt ud og ind af sorgprocessen. De fleste vil søge at bearbejde sorgen i familien eller hos gode venner. 

For nogen bliver de følelser og reaktioner der knytter sig til tabet for overvældende, og sorgintensiteten så høj, at sorgen ikke slipper den sørgende. Sorgen kaldes da kompliceret, og i nogle sammenhænge defineres som sådan, hvis den rækker ud over 6 måneder.

Psykoterapi kan være en begyndelse til at håndtere sorgen i kontakten med en anden. At arbejde med sorgen i terapeutisk sammenhæng vil sige at få hjælp til følelsesmæssig regulering, accept af tabet og de svære følelser samt til langsomt at vende tilbage til hverdagen og måske en ny rolle i livet.